Registre

Heu d'omplir tots els camps correctament per registrar-vos


La contrasenya ha de tenir 12 caràcters, majúscules, minúscules i nombres

Heu d’indicar una contrasenya
La contrasenya no coincideix

He llegit i accept les condicions d'ús

He llegit i accept la política de privacitat

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recaptades seran tractades per UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL. (en endavant “la Societat”) en qualitat de responsable del tractament, amb el fi de tramitar el servei d'intercanvi d'objectes que realitzau a la present plataforma.

Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les o portar-les, limitar o oposar-vos al seu tractament mitjançant la tramesa d'una comunicació per escrit a UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL., Calle Albarracín 44, 28037, Madrid, que ha d’incloure nom, llinatges, còpia del DNI, un domicili a l’efecte de notificació i el dret que desitgeu exercir. Per a més informació respecte al tractament de les vostres dades, per favor, consultau la política de privacitat .Registrau-vos a ReVIU per a poder reservar objectes.